Hieronder vind u de algemene (les)voorwaarden van de trainingen op TV Barendrecht.

Algemene (les)voorwaarden TV Barendrecht Winter 2021-2022

Algemene (les)voorwaarden TV Barendrecht WINTER 2021-2022

 1. Cursist dient bij aanvang van de eerste tennisles lid te zijn van T.V. Barendrecht waar de tennislessen gevolgd zullen worden. De inschrijving voor tennisles houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. Lidmaatschap van de vereniging dient men zelf bij de vereniging te regelen. Het niet lid zijn van de vereniging kan reden zijn voor uitsluiting van verdere deelname aan de tennislessen. In dat geval volgt géén restitutie van het lesgeld. Het opzeggen van het lidmaatschap dient men ook zelf te regelen en is cursist zelf verantwoordelijk voor.
 2. Een lesuur duurt 50 minuten een half lesuur 25 minuten
 3. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de train(st)er.
 4. De lessen worden gegeven volgens vastgestelde data. Deze data kunt u vinden op de website van de club of in de Sports Team Tennis app..
 5. Mocht de hal niet beschikbaar zijn worden er maximaal 2 lessen ingehaald. De inhaallessen worden normaliter aangeboden in de weken aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Indien nodig kan er voor de inhaallessen uitgeweken worden naar de schoolvakanties. Geplande inhaallessen worden niet nogmaals ingehaald.
 6. Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de train(st)er besluiten tot een alternatieve lesvorm (o.a. in de vorm van videoanalyse, theorieles of conditietraining). Deze les staat dan gelijk aan een reguliere les.
 7. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen (op basis van leeftijd, niveau, aantal lesjaren en/of andere relevante criteria).
 8. Indien een bepaalde groep niet vol is, kunnen er wijzigingen aangebracht worden in het aantal lessen of in het lesgeld. Bij een afwijking in groepsgrootte van meer dan 1 persoon zal dit in onderling overleg gebeuren.
 9. In geval van blessures, ziekte, vakanties, verhuizing, etc. volgt er géén restitutie van het lesgeld. Gemiste lessen (waarbij cursist zich ook heeft afgemeld bij de trainer) door in dit artikel eerder genoemde redenen kunnen uitsluitend ingehaald worden binnen een andere groep mits er daarvoor ruimte aanwezig is en de homogeniteit van de betreffende groep niet wordt aangetast. Dit kan alleen als de betreffende trainer akkoord is.
 10. Bij absentie dient men zich bij de train(st)er af te melden.
 11. In geval van langdurige afwezigheid is het in overleg met de trainer/trainster mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau. Mocht dit niet mogelijk zijn zal er geen restitutie plaats vinden.
 12. De trainers van Sports Team Tennis zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 13. Betaling van de verschuldigde lesgelden zal plaatsvinden door middel van een digitale factuur. Verschuldigde lesgelden dienen binnen 14 dagen na dagtekening betaald te worden.
 14. Niet tijdige betaling van de lesgelden kan uitsluiting van de tennislessen tot gevolg hebben. De betalingsverplichting blijft dan wel behouden.
 15. Bij terugtrekking binnen 72 uur voor aanvang van de eerste les blijft het volledige lestarief verschuldigd tenzij anders overeen gekomen met de hoofdtrainer van TV Barendrecht.
 16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voor ziet zal Sports Team Tennis de beslissing nemen.

Aanvulling lesvoorwaarden voor iedereen.

Wat gebeurt er als de maatregelen strenger worden?

 

Laten we hopen dat dit niet gaat gebeuren maar we moeten het helaas toch benoemen.

Corona is nog niet uit de wereld. Het kan zelfs zijn dat wij wederom met maatregelen te maken krijgen.

Als er door de overheid strengere maatregelen genomen moeten worden dan zullen wij per maatregel bekijken per periode waarover de maatregelen worden gesteld wat we met de gemiste lessen zullen doen. Dit zal altijd in overleg met het bestuur van de club gaan.